loading...

Första versionen av Summa installerade vi redan 1993 och många grundläggande idéer har följt oss genom åren. Systemet ska vara snabbt och överskådligt - utan en massa krångel för att utföra det dagliga jobbet. Vi själva ska vara mycket lyhörda för våra kunders önskemål och helst ligga steget före med en lösning redan innan frågan dyker upp. Med åren har vi skaffat oss mycket erfarenhet av affärsmodellerna hos grafiska företag och kan föreslå lösningar där man får en perfekt koll på verksamheten - utan att överarbeta och ”sila mygg”.

Summa har gått från en client-server baserad programvara till att idag köras via klientprogram, iPad eller web-läsare. Kundens server kan installeras lokalt eller i vår moln-tjänst. Men hela tiden har vi varit noga med grundidén - snabbhet och överskådlighet. Något som är än mer viktigt idag när man ska titta på en rapport eller kalkyl i en iPad.

Utvecklingen i grafiska branschen har med tiden skärpt kraven rejält. Kraven på den som säljer - med många fler kundkontakter och kalkyler varje dag. Kraven på den som planerar - med alltfler jobb och mindre upplagor. Kraven på den som följer upp - med minskade marginaler måste man få en perfekt överblick över vilka kunder och produkter som är lönsamma. Många företag breddar sin produktion med storformat, digitalproduktion och byråproduktion - tillsammans med offset-tryck. Genom att vara mycket lyhörda har vi utvecklat Summa till att hantera alla dessa uppgifter - med ett minimum av manuellt arbete.

Företaget, Summa Kalkylsystem AB är baserat i Skövde och har en mycket stabil grund. Ägandet är oförändrat sedan starten och all programutveckling har finansierats genom egna medel.

Omvälvande dagar!

Det är svårt att veta vad som är rätt och fel att göra i dessa omvälvande dagar.

Vi tror dock definitivt att ett gott samarbete gynnar oss alla - både på kort och lång sikt.

Vi har etablerat en policy hos oss för att vara tillgängliga för support och hjälp och givetvis för att minimera riskerna för smitta.

Våra utbildningar kör vi online och under våren till ett reducerat pris.

Välkommen att höra av dig!

 

Vi på Summa