loading...

Första versionen av Summa installerade vi redan 1993 och många grundläggande idéer har följt oss genom åren.

Systemet ska vara snabbt och överskådligt - utan en massa krångel för att utföra det dagliga jobbet. Vi själva ska vara mycket lyhörda för våra kunders önskemål och helst ligga steget före med en lösning redan innan frågan dyker upp.

Med åren har vi skaffat oss mycket erfarenhet av affärsmodellerna hos grafiska företag och kan föreslå lösningar där man får en perfekt koll på verksamheten - utan att överarbeta och ”sila mygg”.
 

Vi har hela tiden  varit noga med grundidén - snabbhet och överskådlighet. 

Utvecklingen i grafiska branschen har med tiden skärpt kraven rejält. Kraven på den som säljer - med många fler kundkontakter och kalkyler varje dag. Kraven på den som planerar - med alltfler jobb och mindre upplagor. Kraven på den som följer upp - med minskade marginaler måste man få en perfekt överblick över vilka kunder och produkter som är lönsamma.

Genom att vara mycket lyhörda har vi utvecklat Summa till att hantera alla dessa uppgifter - med ett minimum av manuellt arbete.

Företaget, Summa Kalkylsystem AB är baserat i Skövde och har en mycket stabil grund. Ägandet är oförändrat sedan starten och all programutveckling har finansierats genom egna medel.