Låt Summa göra jobbet, koppla samman!

Ta bara i samma sak en gång, lägg inte tid på att leta efter saker, väldigt enkla saker att säga men oftast svåra att leva upp till. Vi försöker ändå tänka så när vi utvecklar funktioner i Summa. Exempel på sådana funktioner är Kopplingar mot administrativa system/bokföringsprogram.

 

Låt Summa skicka över filerna istället för att någon ska skriva in samma uppgifter igen. Via kalkylen eller arbetsordern lägger du in filerna från kunden.

 

Låt Summa skapa mapparna på den gemensamma lagringsplatsen och lägga in filerna. Via kalkylen och arbetsorden hittar du sedan rätt, alla har åtkomst till rätt filer från kunderna. Summa bygger och skapar mappar på ett strukturerat likartat sätt.

 

Kopplingar mot web-to-print system. Kunden beställer på din hemsida. Ofta små jobb och därmed lite pengar på varje order. Då måste det automatiseras för att bli lönsamt. Låt web-to.print systemet med automatik skicka över ordern till Summa. Du kan också låta Summa bygga vidare på ordern, vill du ta det ett steg längre låt Summa ta hand om den tryckfärdiga PDF.en och skicka till rätt utskriftskö.

 

Automatisk planering, går det? Vi vågar påstå att det går till en viss del men visst händer det alltid saker som inte kan automatiseras. I Summa kan du välja att lägga in leveransdag och låta Summa planera in jobbet när det finns plats i pressen/utenheten. På varje jobb som går att planera automatiskt kan du ägna tiden till något annat.