Arbetsordrar

Arbetsordern på papper eller arbetsordern på skärmen, oftast kanske man vill ha både och.

 

Fördelen med att alla medarbetare kan se arbetsorden på skärmen är att alla har tillgång till senaste information, pappret som byttes, upplagan som ändrades, info om att delar av jobbet skulle skickas direkt till en annan adress. Har man tillgång till jobbet direkt på skärmen kan ändring och tillägg på ordern göras direkt. Du ser hur lång tid ett visst jobb tar, och om vi har rätt grundinställningar. Det där extra provtrycket som gjordes, loggan som fixades till får du med direkt och missar inget i faktureringen.

 

Dessutom slipper du ett papper som ska fyllas i en gång till. Medarbetare skriver direkt på den digitala arbetsordern vilket innebär att efterkalkylen är klar.

Leveranser

Summa håller koll på hur ett jobb ska distribueras - även om det ska till många olika leveransadresser. 

 

Följesedlar på jobbet och paketetiketter hanterar du i Summa.

Arbetsflödet

Så snart jobbet passerat ett visst moment, kan du märka om jobbet. Samtliga medarbetare ser direkt var jobbet befinner sig i produktionen. Finns plåtar klara, har vi fått korrekturet godkännt eller har vi skickat det till det externa bokbinderiet.