Planera

Planera och sedan planera om, så ser det säkert ut hos de flesta.

 

I Summa väljer du själv vad det viktigaste för din del är. Är det en viss press/utenhet, är det efterbehandlingen eller något annat. Ställ in i Summa hur du vill jobba. Vill du ha en lista med jobbet eller vill du jobba med en grafisk bild. Du ser direkt hur lång tid ett viss jobb är beräknat att ta. Vill du, kan du till och med ställa in att Summa planerar automatiskt, kanske inte fungerar alltid, men småjobben kan vara skönt att inte planera manuellet. Använder du dig av flödesmarkeringarna har du samma färger i den grafiska planeringen som i jobblistan och orderlistan. Planerar du en offsetpress kan tryckaren direkt se när plåtarna är klara och på så sätt "ligga steget före". Sista minuten-ändringar händer nog hela tiden, därför kan medarbetarna se överblicken i den digitala planeringen och därifrån gå direkt till den digitala arbetsordern.