Om oss

Det var över fikapausen på ett tryckeri som den första idén till Summa väcktes. Mycket har hänt sedan dess både med Summa, hos oss och i den grafiska branschen.

Grundidén med Summa var att snabbt och överskådligt räkna en kalkyl och skapa en offert på ett tryckjobb. Detta har vi jobbat med sedan 1993 och just överskådligheten är en av våra hörnstenar i systemet. Med tiden har Summa växt till ett komplett affärssystem som hanterar hela flödet från kalkylering till faktura.