Profilreklam

I Summa kan du jobba med profilreklam, både egenproducerat och det du köper. Beroende på vilken egen produktion du har jobbar du med kalkyldelen eller med artikelordrar.