Extra kontaktinfo

Skapa egendefinierad kontaktinformation på kundkortet, till exempel unik märkning, leveransadress eller något annat. Informationen kan du få med till offerter och fakturor.