Knyt dokument till kunder

I Summa kan du knyta dokument direkt till en kund. Det kan till exempel vara ett avtal eller info om kundens profilprogram. Summa bygger automatiskt mappstrukturen och från kundkortet kan du se vilka dokument som är knutna till kunden och öppna upp dessa.