Anpassa Summa till hur du jobbar

Nu bestämmer du själv fönsterstorlek och vilken information du vill visa. Stäng av vissa kolumner och slå på de som är intressanta. Summa har koll på hur du loggar in och det innebär att var och en på företaget kan ha den informationen som är viktigast.