Web-order direkt i Summa

Låt dina kunder beställa produkter på din hemsida. Ordern läggs med automatik upp i Summa. Vilka produkter och vilket pris som din kund ska se, administrerar du via Summa.