Uppföljning & Produktivitet

Följ upp den beräknade produktiviteten och försäljningen i Summa. Vill du inte göra efterkalkyler på alla jobb kan du ändå varje månad få en jämföreslesiffra. Du kan jobba mot en budget och mot utbetalda lönetimmar.