Summa Direkt

I Summa Direkt finns en helt ny beräkningsmodell där du lägger in ett antal uppgifter från resultaträkningen.

I och med detta så slipper du räkna ut timkostnader och beläggningsgrad för maskiner.  Du behöver inte göra bedömningen hur mycket tid en  medarbetare lägger  vid varje maskin.

Genom Summa Direkt får du ändå en riktigt bra uppföljning.