Projekthantering/Byrå

I Summa kan du jobba med projekthantering. Jobba mer med beskrivningar och fritext, jobba mot en budget och hantera acconto-fakturor. Du kan rapportera tid, även tid som inte går att sätta på en faktura.

 

Har du både tryck- och byråverksamhet i huset kan du knyta olika projekt till tryckkalkyler.