Efterkalkyler

Genom den digitala arbetsordern är efterkalkylen nästan klar. Du får en uppföljning på verklig tid- och materialåtgång, eventuella ändringar från kunden osv. Har det tillkommit något sedan offerten som du ska ta betalt för  serdu det direkt på efterkalkylen.

 

Summa ger en snabb överblick över beräknad täckningsgrad och täckningsbidrag samt en jämförelse med verkligt TG och TB. På så sätt får du en snabb varning om något är fel i debiteringen.

Uppföljning

Hur gick det där jobbet, vilka jobb är mest lönsamma. Är vissa kunder olönsamma. Du har säkert en känsla för hur det är. Ibland kan det dock vara bra att se svart på vitt hur det verkligen är. Inte minst om du funderar på att förändra verksamheten, kanske byta någon utrustning, eller göra en marknadskampanj. Är det så att kunden som omsätter mest är den mest lönsamma? I Summa hittar du all denna information.

 

 

Reklamationer/Avvikelser

Ibland tokar ett jobb till sig. Beroende på den mänskliga faktorn, beroende på utrustning eller på materialval. I Summa kan du lägga in en avvikelse med orsaker och pengar. Nästa gång du ska trycka ett liknande jobb ser du direkt att något inte gått enligt plan, ibland blir det fel men på så sätt slipper du att göra samma fel flera gånger. Kan nog också vara bra att se hur mycket vi själva kan påverka "felpengarna"