Säljstöd

Summa ger dig verktygen att ta hand om dina kunder på bästa sätt.

Du kan snabbt ta fram uppgifter om vilka kunder som köpt, eller inte köpt - uppdelat på produkter eller perioder. Du kan sätta deadlines och påminnelser på olika aktiviteter så att du får en perfekt dagsagenda och gör "rätt saker" eller skapa bearbetningsplanen för nästa månad. Genom att enkelt spara sökningar kan du direkt på skärmen till exempel se hur stort värdet är på dina utestående offerter eller värdet på din orderstock, vad fakturerades för förra månaden eller hittills i år. Så snart du gjort en offert i Summa kan du kan lägga in en påminnelse om att följa upp offerten en viss tidpunkt.

På kundkortet kan du se hela historiken, dvs ha koll på att kunden fick erbjudandet om en viss produkt vid en viss tidpunkt.

Kalkylorder

I Summa har du hela kalkylen inklusive prepress och efterbehandling i ett fönster, det tycker vi är viktigt. Så mycket som möjligt sker automatiskt, men givetvis måste man kunna gå ifrån hur Summa "tänker" och själv bestämma hur ett jobb ska produceras - det kan du i Summa. För att jobba ännu snabbare kan du skapa standardkalkyler. Till de där vanligt förekommande jobben, välj ett standardjobb, byt tex upplaga och papper och kalkylen är klar. Du har åtkomst till alla pappersprislistor i Summa. Enkelt importerar du hela listan (standardlistan eller din egen) när det kommer en ny. Vissa papper, "huspapper" använder du säkert oftare, dessa kommer du åt via en popup-meny på kalkylen. Extra plats att skriva finns också i Summa, tydlighet till medarbetarna sparar ofta tid = pengar! Du kan också blanda olika tryck i en och samma kalkyl. Kanske offsettrycker du inlagan i svartvitt och digitaltrycker omslaget i färg, i Summa kan du kalkylera fram hela jobbet.

Offerter & övriga dokument

All korrespondens runt ett jobb hanteras direkt i Summa. Alla grunduppgifter runt en offert hämtas in i ordbehandlaren och kan sedan skickas direkt som en PDF. Självklart används företagets profil med rätt logotype och typsnitt. Vill du skriva mer information på en offert så kan du enkelt komplettera efter att du skapat grundofferten från din kalkyl.

 

Övrig korrespondens, till exempel orderbekräftelse, brev och påminnelser samlas på direkt under respektive jobb i Summa. Perfekt att skicka till exempel en påminnelse till kunden om att lämna material (vi har hört att detta kan behövas ibland...)

Artikelorder

Funktionen artikelorder är till för de lite enklare jobben - oavsett produktionssätt. Produkten kan vara allt från en enkel kopiering till ett offset-tryck. Tanken är att alla medarbetare enkelt ska kunna skapa en order, med rätt pris till rätt kund. Artikelorder har en färdig prissättning som kan anpassas till olika kunder genom ett smart rabatt-system med bland annat stafflade priser.